1. Įvadas

Ši privatumo politika (toliau – “Politika”) nustato taisykles ir procedūras, pagal kurias rūpinamės asmens duomenų apsauga vaikų darželyje. Mes įsipareigojame gerbti ir saugoti jūsų vaikų privatumą bei užtikrinti, kad visi renkami, tvarkomi ir saugomi asmens duomenys būtų naudojami atsakingai ir teisėtai.

  1. Asmens duomenų rinkimas

Mes renkame tik tuos asmens duomenis, kurie yra būtini mūsų darželio veiklai vykdyti ir užtikrinti jūsų vaikų saugumą bei gerovę. Tokiuose duomenyse gali būti vaiko vardas, pavardė, gimimo data, sveikatos informacija ir tėvų ar globėjų kontaktiniai duomenys.

  1. Duomenų naudojimas

Surinkti asmens duomenys naudojami tik administraciniams tikslams ir siekiant užtikrinti geriausią jūsų vaiko priežiūrą. Mes griežtai laikomės teisės aktų ir reikalavimų dėl duomenų tvarkymo ir nenaudojame duomenų kitais nei numatytais tikslais.

  1. Duomenų saugojimas ir apsauga

Mes įgyvendiname tinkamas fizinės, techninės ir organizacinės saugumo priemones, kad užtikrintume jūsų vaikų duomenų apsaugą nuo neteisėto naudojimo, prieigos ar praradimo. Visi mūsų darbuotojai yra įsipareigoję laikytis griežtų konfidencialumo taisyklių.

  1. Duomenų perdavimas trečiosioms šalims

Kai kuriais atvejais mes galime perduoti ar bendrinti jūsų vaikų duomenis su trečiosiomis šalimis, pavyzdžiui, specialistais ar paslaugų teikėjais, kurie padeda mums užtikrinti geriausią galimą jūsų vaikų priežiūrą. Tokiu atveju mes užtikriname, kad trečiosios šalys laikytųsi mūsų priskirtų saugumo standartų.

  1. Teisės ir atsakomybės sąlygos

Visi tėvai ar globėjai turi teisę gauti informaciją apie savo vaikų asmens duomenų tvarkymą ir gali prašyti pateikti duomenis arba juos pataisyti, jei jie yra neteisingi ar nepilni. Mes taip pat įsipareigojame nedelsdami reaguoti į bet kokius skundus dėl duomenų tvarkymo.

  1. Atnaujinimai

Ši Politika gali būti atnaujinta laikantis teisės aktų reikalavimų arba dėl kitų priežasčių. Kiekviena Politikos versija bus paskelbta mūsų interneto svetainėje su nurodymu apie paskutinės atnaujinimo datą.

  1. Susisiekite su mumis

Jei turite klausimų ar pageidaujate gauti daugiau informacijos apie mūsų privatumo politiką ar duomenų tvarkymą, prašome susisiekti su mumis naudodami pateiktus kontaktinius duomenis.

Privatumo Politika