Vaikų darželis „MėNuLiO PaSaKa“

DARŽELYJE  GALIOJA  100  eur.  Savivaldybės KOMPENSACIJA (kompensacija skiriama Vilniaus m. deklaruotiems gyv. vietą).

Kaina 220 eur. (su Savivaldybės kompensacija) + maitinimas – 6.50 eurai diena.

Rajono gyventojams 270 eur.  + maitinimas .

Priimam vaikučius nuo 1.3 mėn., iki 3.5 m. 

Esame nuosavame name su aptverta – saugia teritorija (kiemu). 

TEIKIAME IR VALANDINĘ PRIEŽIŪRĄ

Ugdymo procese taikome Valdorfo metodikos bruožus. Tai pedagogika paremta natūraliu pažinimu, vaizduotės lavinimu, situacijos išgyvenimu. Visiem Valdorfo mokyklos pedagogams svarbiausia pagarba vaiko asmenybei.
Mūsų darželyje dirba kvalifikuoti pedagogai, turintys  ikimokyklinį išsilavinimą,  patirtį darbe su vaikais.

MŪSŲ TIKSLAI:

  • Gerbti vaiko asmenybę;
  • Kurti aplinką artimą šeimos aplinkai;
  • Diegti ugdymo naujoves;

VERTYBĖS:

Mūsų įstaigos vaikų  ugdymo siekiamybė – padėti vaikui įgyti kasdieniniam gyvenimui bei tolimesniam sėkmingam ugdymuisi būtinų kompetencijų. Išskiriamos penkios kompetencijų grupės, kurių pagrindas – įgytų gebėjimų ir įgūdžių visuma:

  • Komunikavimo kompetencija;
  • Socialinė – emocinė kompetencija;
  • Pažinimo kompetencija;
  • Meninė kompetencija.