Vaikų priežiūros centras „MėNuLiO PaSaKa“

DARŽELYJE  GALIOJA  100 eur.  KOMPENSACIJA

Pagrindinis vaikų darželio credo: „Laisvas ir demokratiškas vaiko ugdymas atsižvelgiant į individualius gebėjimus“.

MŪSŲ TIKSLAI:

  • Gerbti vaiko asmenybę;
  • Kurti aplinką artimą šeimos aplinkai;
  • Diegti ugdymo naujoves;
  • Tobulinti tėvų ir pedagogų bendravimą ir bendradarbiavimą.

VERTYBĖS:

Mūsų įstaigos vaikų  ugdymo siekiamybė – padėti vaikui įgyti kasdieniniam gyvenimui bei tolimesniam sėkmingam ugdymuisi būtinų kompetencijų. Išskiriamos penkios kompetencijų grupės, kurių pagrindas – įgytų gebėjimų ir įgūdžių visuma:

  • Komunikavimo kompetencija;
  • Socialinė – emocinė kompetencija;
  • Pažinimo kompetencija;
  • Sveikatos saugojimo kompetencija;
  • Meninė kompetencija.

 

Uncategorized

Parašykite komentarą

Comment
Name
Mail
Website